Om je bezoek aan onze website optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Zo gebruiken wij cookies om inhoud te personaliseren, om sociale media-functies aan te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over jouw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners.
Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk. Daarom kun je de cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie verklaring.
Om je bezoek aan onze website optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Zo gebruiken wij cookies om inhoud te personaliseren, om sociale media-functies aan te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over jouw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners.
Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk. Daarom kun je de cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie verklaring.
×

Merkle helpt T-Mobile NL bij het ontwerpen en implementeren van een Google Cloud Platform (GCP) Foundation | deel 2

T-Mobile NL werkt samen met Merkle aan het ontwerp en de implementatie van een Google Cloud Platform (GCP)-fundament voor medewerkers en partners om samen te werken aan dataverzameling, -transformatie, -analyse, -visualisatie, -verrijking en -activatie. Samen met de datamigraties en integraties is de initiële implementatie succesvol afgerond. In deze tweedelige case, één vanuit het bedrijfsperspectief en één vanuit het technische perspectief, vind je het verhaal erachter. In dit tweede deel bespreken we aanvullende opmerkingen vanuit technisch oogpunt.

Challenge

Het doel was om het platform te bouwen, data te migreren van verschillende historisch gecreëerde GCP projecten, en te integreren met de omliggende systemen met minimale verstoring van de live business processen. Hoewel één van de belangrijkste gewenste resultaten was om verschillende datasets van 5 platforms en meerdere integratiepunten te consolideren in één centraal beheerd GCP-project, was het toepassen van best practices ook een belangrijk gewenst resultaat van deze implementatie. Dit is de eerste stap naar beheer van data, bronnen en gebruikers op bedrijfsniveau. Sommige van deze best practices kunnen worden opgesomd als: 

•    Resource Hiërarchie en Project Structuur: Hiërarchie en structuur worden gedefinieerd rekening houdend met facturering, mate van isolatie, scheiding van apps, en toegangscontrole beheer en machtigingen voor groepen van gerelateerde middelen. De structuur wordt flexibel gehouden, zodat deze kan worden aangepast aan veranderende eisen.
•    Identiteits- en toegangsbeheer (IAM): Dit wordt gedaan door middel van het toekennen van rollen en bij de beveiliging wordt het principe van de minste privilege toegepast.
•    Groepen en service accounts: Gebruikers met dezelfde verantwoordelijkheden worden verzameld in groepen en IAM rollen worden toegewezen aan de groepen in plaats van aan individuele gebruikers. Service accounts worden gebruikt om integraties te beheren.
•    Centraliseer logging en monitoring: Gezondheid van de apps en processen worden gelogd en gemonitord.
•    Audit trail: Deze wordt ingesteld om vragen te helpen beantwoorden als "wie deed wat, waar en wanneer".
•    Rapporten over verbruik van middelen: Gedetailleerde rapporten worden gemaakt voor resource verbruik.
•    Ondersteuningspakket: Om bedrijf kritische workloads te beschermen, wordt ook Enterprise support package van Google gebruikt.

Resultaten

Dit is de architectuur van het nieuwe platform op hoog niveau.

De blauwe lijnen tonen de datastroom voor het basisplatform. Data wordt zowel in streams (van BlueConic) als in batches (van Google Analytics) binnengehaald. De binnengehaalde data wordt vervolgens gebruikt door datawetenschappers en data-analisten. Elk team heeft alleen toegang tot de datasets die zij in hun werk gebruiken, maar op één plaats, hetzij via service accounts of gebruikersaccounts. 

De oranje lijnen tonen de stroom van een nieuwe use-case: automatisering vanuit Selligent naar GMP en FBA. Nadat de data van Selligent in het GCP-project is opgenomen, worden ze met behulp van het Tentacles-framework verwerkt en naar GMP en FBA gepusht. Dit laat ook zien hoe de lijst van use-cases met gemak kan worden uitgebreid met een nette GCP-fundering.  

Lees snel deel 1 voor het bedrijfsperspectief.

Keys to success

Wil je meer weten?

Neem contact op
Merkle wereldwijd