Om je bezoek aan onze website optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Zo gebruiken wij cookies om inhoud te personaliseren, om sociale media-functies aan te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over jouw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners.
Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk. Daarom kun je de cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie verklaring.
Om je bezoek aan onze website optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Zo gebruiken wij cookies om inhoud te personaliseren, om sociale media-functies aan te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over jouw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners.
Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk. Daarom kun je de cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie verklaring.
×

Challenge

Met meer dan 23 miljoen producten en 1.300 categorieën is beslist.nl het grootste online winkelcentrum van Nederland en België. Beslist.nl heeft meer dan 500.000 dagelijkse bezoekers en meer dan 2.000 aangesloten winkels. De uitdaging is om de waarde en relevantie voor klanten en de aangesloten webwinkels te maximaliseren.  

Op beslist.nl kunnen winkels zich aansluiten op basis van drie businessmodellen: CPC clickout, CPS direct marketplace sales of CPM display revenue. Om een goede kwaliteit van het verkeer en/of de transacties voor de aangesloten winkels te garanderen en tegelijkertijd transparantie te bieden aan de dagelijkse bezoekers moeten deze businessmodellen geoptimaliseerd worden. Beslist wil daarnaast op elk relevant product adverteren. Het kunnen sturen op real time data biedt daarbij enorme kansen. Om een maximale omzet en marge te behalen, moet het bieden in real time zo accuraat mogelijk zijn.  

De doelstelling voor deze campagne is dan ook: verhoging van de inkomsten met 80% en van de marges met 100%. 

Approach

Beslist.nl en Merkle ontwikkelden een eigen tool om gegevens uit de keyword planner te halen en automatisch campagnes te creëren op basis van deze gegevens. De campagne creatie zelf gebeurt met behulp van Search Ads 360 Inventory Management. Deze automatisch gegenereerde campagnes worden vervolgens aangestuurd op basis van ROAS-biedstrategieën. 

Doelgroepen 

Campagnes gericht op relevante doelgroepen hebben meer kans op conversie. De doelgroep strategie en uitwerking is volledig geautomatiseerd. Doelgroepen worden automatisch toegevoegd aan nieuwe campagnes.   

Technologie 

CPC, CPS en Display floodlights zijn geïmplementeerd om de campagnes te sturen op basis van ROAS-biedstrategieën. De floodlights worden elke 15 minuten via een backend oplossing verstuurd zodat de biedstrategieën real time kunnen bijsturen op de daadwerkelijke marges van beslist.nl en ROAS van de aangesloten webshop.  

Op basis van onze eigen gegevens hebben we een script gemaakt dat al onze eigen URL’s scrapet. Hierbij worden alleen de URL's meegenomen die meer dan tien productresultaten op een pagina hebben. Wat neerkomt op meer dan 20 miljoen geïndexeerde URL's. 

Keywords met een zoekvolume van tien of meer worden automatisch geïmporteerd in een feed, die is gekoppeld aan Search Ads 360. Het script draait voor alle 31 categorieën, wat goed is voor meer dan 50 miljoen zoekwoorden.  

Search Ads 360 Inventory Management wordt gebruikt om schaalbaar per categorie campagnes, adgroups, keywords , RSA's en extensies te genereren. Elk mogelijk nieuw keyword wordt dan automatisch toegevoegd in de juiste campagne.  

Met behulp van business data worden de campagnes gekoppeld aan biedcategorieën die terugkoppelen naar de ROAS van de webshop. Met deze gegevens kan beslist.nl haar eigen campagnes optimaliseren op basis van de prestaties van de aangesloten webwinkels waar de producten worden verkocht.

Resultaten

Met deze innovatieve manier van keywords aanmaken (tot 50 miljoen) kunnen we altijd relevant verkeer genereren voor de aangesloten winkels en de consument het product leveren waar hij naar zoekt. Deze implementaties in combinatie met realtime omzet- en margegegevens hebben de prestaties significant verhoogd. 

Sinds de start van deze automatisering is een groei van 304% in de omzet en 241% in de marges gerealiseerd, waarmee de verwachtingen zijn overtroffen. 

Het automatiseren van 31 categorieën met meer dan 50 miljoen zoekwoorden via feeds stelt Beslist in staat om in de nabije toekomst snel op te schalen naar het buitenland. 

“Samen met Merkle hebben we dit project uitgedacht en gerealiseerd. De activatie en implementatie van drie verschillende business modellen (CPC, CPS en CPM) via floodlights heeft geëffectueerd dat onze data real time inzichtelijk is. Dit i.c.m. een volledige automatisering van onze SEA campagnes, waarbij wij onze campagnes kunnen activeren en deactiveren op basis van actueel dag aanbod op ons platform. Daardoor hebben wij een exorbitante stijging in prestaties weten te realiseren.”

Johnny Jansen

Digital Marketeer bij beslist.nl

Deze case is genomineerd in de categorie Beste PPC B2C Campagne bij de Dutch Search Awards 2020

Wil je meer weten?

Neem contact op
Merkle wereldwijd